Razstave

Miroslav Šumnik je imel v Sloveniji več kot 20 samostojniih razstav, med njimi:

Domžalsko likovno razstavišče Metulj (1986),
Likovna Galerija Janez Repanšek, Rudnik 13 Radomlje (1987),
Ljubljanska Knjigarna galerija Feniks (1988),
Mestna Galerija Šoštanj (2008)
Fakulteta za socialno delo Univerza v Ljubljani (2008),

Skupinske razstave:

Mednarodna slikarska akademija Arboretum (2006, 2007, 2008, 2009),

Izidi:

Koledarja “Nježnost u slici” – Zrinski Čakovec (1989),
Monografija – Šumnik Miroslav (2007),
Knjiga – Likovna dela (2011).