Exhibitions

Miroslav Šumnik has organised more than 20 exhibitions, amongst others in the:

Domžalsko likovno razstavišče Metulj (1986),
Likovna Galerija Janez Repanšek, Rudnik 13 Radomlje (1987),
Ljubljanska Knjigarna galerija Feniks (1988),
Mestna Galerija Šoštanj (2008)
Fakulteta za socialno delo Univerza v Ljubljani (2008),

Group meetings of painters:

Mednarodna slikarska akademija Arboretum (2006, 2007, 2008, 2009),

Issues:

Koledarja “Nježnost u slici” – Zrinski Čakovec (1989),
Monografija – Šumnik Miroslav (2007),
Knjiga – Likovna dela (2011).